Prywatność

Prywatność –  zdolność jednostki albo grupy do nieujawniania informacji publicznie. Prawo do prywatności do aspekt regulowany prawnie. O ochronie życia prywatnego traktuje 17 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich.