Cyberstalking

Nękanie za pośrednictwem Internetu. Oprawca prześladuje swoją ofiarę za pośrednictwem sieci. Rozpowszechnianie informacji o sobie, publikacja wizerunku, tworzenie fałszywych kont, agresywne ataki na forach i portalach społecznościowych.