Cyberprzemoc

Cyberprzemoc – czyli agresja elektroniczna, wykorzystanie Internetu (portali społecznościowych, forum dyskusyjnych, witryn internetowych) do zastraszania, prześladowania i nękania innych osób. Nowoczesna technologia daje złudność anonimowości co poszerza skalę zjawiska. Formą ochrony przed cyberprzemocą jest odpowiedzialność cywilno-odszkodowawcza.