Aplikacja

Aplikacja – użytkowy program komputerowy, wykonujący określone zadania. Aplikacje mobilne to rodzaj oprogramowania, który działa na urządzeniach przenośnych smartfonach i tabletach. Przykładem wykorzystania aplikacji jest ‘’bankowość mobilna’’.