ZUI

Zespół uzależnienia od Internetu objawia się wielogodzinnym korzystaniem z sieci. Ma destrukcyjny wpływ na uzależnioną osobę, odbija się na sferze fizycznej, psychicznej, interpersonalnej, społecznej i ekonomicznej. W skrajnych przypadkach może prowadzić do izolacji społecznej. Zaawansowane stadium uzależnienia wymaga leczenia specjalistycznego.