Wirus rezydentny

Wirus rezydentny – załadowany w systemie jako rezydentny program usługowy, infekcja następuje w momencie, kiedy zostaną spełnione określone warunki, np. uruchomienie programu.