Wirus plikowy

Wirus plikowy –  modyfikuje zawartości plików wykonywalnych takich jak: COM, EXE, SYS itp. Integruje się z plikiem, większość część kodu pozostawia nienaruszoną. Wykonanie programu odwracane jest w taki sposób, że kod wirusa wykonywany jest jako pierwszy, a potem rozpoczyna się uruchamianie programu.