Twitter

Popularny w USA serwis społecznościowy, w Polsce posiada 4 mln użytkowników. Twitter nigdy tak naprawdę nie przebił się na rynku polskim. Eksperci wskazują, że wynika to być może ze specyfiki języka polskiego i ograniczeń nakładanych przez serwis, który jest pełen długich słów i niezbyt nadaje się do komunikowania w 140 znakach. Obecnie Snapchat wysuwa się na prowadzenie i ma więcej użytkowników niż Twitter.