Spear phishing

Spear phishing – rodzaj phishingu o bardziej ukierunkowanych charakterze. Personalizacja wiadomości wywołuje u użytkownika wrażenie, że zna adresata – prywatna osobę bądź instytucję. Treść takich wiadomości odwołuje się do osobistych informacji czy wspólnego znajomego. Podszywanie się pod znajomych ma na celu np. wyłudzenie haseł, zdarzają się także bezpośrednie prośby o przelewy.