Pornografia

Pornografia – wizualne i słowne prezentacje seksualnych treści w celi wywołania podniecenia u odbiorcy. Choć nie ma jednoznacznej definicji tego zjawiska. Dzieła tego typu pozbawione są wartości artystycznej, czynności seksualne dominują nad obrazem i przytłaczają wszelkie inne treści.