Pokolenie Z

Osoby urodzone w Polsce po 2000 roku, nazywane także generacją @. To najmłodsi uczestnicy życia społecznego, którzy nie znają świata bez technologii. Nie potrafią funkcjonować w oderwaniu od portali społecznościowych i świata Online. Technologia jest dla nich głównym narzędziem do poszerzania wiedzy.