Pharming

Pharming – forma phishingu, postrzegana jako bardziej niebezpieczna. Metoda ataku opiera się na przekierowaniu użytkownika na fałszywą stronę, nawet jeśli adres w przeglądarce zostanie wpisany prawidłowo. Aby upewnić się, że strona na którą jesteśmy przekierowywani jest prawdziwa zawsze należy sprawdzić jej certyfikat SSL.