Login

Login – słowo wywodzące się od angielskiego log in, które oznacza polecenie wejścia do systemu komputerowego. Poprzez połączenie powstało słowo login, które oznacza wymagany identyfikator, anie czynność.