Java

Java  –  obiektowy język programowania powstał w Sun Microsystems w 1995 roku, jako główne narzędzie w graficznym środowisku sieciowym. Twórcą jest James Gosling. Obecnie w Stanach Zjednoczonych około 87% komputerów lokalnych korzysta właśnie z oprogramowania Java.