GIODO

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, działa na mocy ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych. Powoływany na 4 letnią kadencję przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. W kompetencjach GODO mieści się przetwarzanie danych osobowych, opiniowanie projektów ustaw, wydawanie administracyjnych decyzji i rozpatrywanie skarg.