Exploity

Exploity – złośliwe programy, które wykorzystują wszelkie luki i błędy w systemach operacyjnych i oprogramowaniu.