EIOD

Europejski Inspektor Ochrony Danych z siedzibą w Brukseli. Niezależny organ kontrolujący Unię Europejską. Monitoruje wszystkie instytucje, które działają w ramach UE. Bada jak respektowane jest prawo do prywatności obywateli, z uwzględnieniem specyfiki działań nowych technologii.