DoS

DoS Denial of Service, ‘odmowa usługi’, atak na server, polega na przesyłaniu dużej ilości pakietów, co powoduje obciążenie i tymczasowe zablokowanie pakietu. Wykorzystanie błędu, który powoduje załamanie pracy aplikacji.