Cyberterroryzm

Cyberterroryzm – akty terrorystyczne przy użyciu nowych technologii informatycznych. Jest realnym zagrożeniem dla bezpieczeństw Państw. Głównymi punktami ataków są banki, elektrownie, kontroli lotów. Zmasowany atak jest w stanie sparaliżować funkcjonowanie całej społeczności.