Ataki typu land

Ataki typu land – polega na podszywaniu się pod adres IP i przesłania pakietu TCP, w którym adres źródłowy i adres docelowy są takie same. Infekcji polega na tym, ze serwer odpowiada sam sobie i nie jest zdolny do innych działań.